inom-vallgraven.hittabostad-göteborg.se: Bostad i Kungsgatan

Bostad i Kungsgatan

Kanske en av Göteborgs mest kända gator är Kungsgatan, belägen i centrala Göteborg. Gatan är nästan så lång som 1 km, varav största delen utgörs av gågata- så mycket som 600 meter. Kungsgatan har funnits sedan Göteborgs stadsplan som formerades under 1600-talet och är därför idag en av stadens äldsta gator! Från början hade gatan flera liknande namn, häribland Konungsgatan och Konnungsgatan, men med tiden fastställdes dagens officiella namn, Kungsgatan. Idag är det en populär destination som attraherar många besökare. Shoppingutbudet är enormt. Det finns ett flertal restauranger att besöka och historiska caféer som grundades så tidigt som på 1600-talet, samt mer än 200 företag.

Icon CO2 neutral website English transparent.png